Ngày 21-10, tại huyện Cần Giờ (TP HCM), nền tảng TikTok cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức chương trình tổng kết dự án "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) sau hơn 6 tháng triển khai, cùng phiên livestream bán nông sản quy mô lớn được thực hiện bởi các chủ thể OCOP cùng các KOL, KOC trên TikTok.Các sản phẩm OCOP được chọn bán trong chương trình  bởi các Tiktoker như: Thiện Nhân, Trung & Sen Đá, Huyền Phi, Hy và Ni, Nguyễn Nhựt Linh, Nguyễn Thanh Nhí, Thảo Mola,…